پروفیل SHP

SHP-19x117-1

عرض 92-117mm

ضخامت 10mm

طول شاخه 3-4m

کیفیت درجه یک

قیمت (مترمربع) 400,000 تومان

پروفیل SHP

SHP-19x117-1

عرض 92-117mm

ضخامت 10mm

طول شاخه 3-4m

کیفیت سوپر

قیمت (مترمربع) 450,000 تومان

پروفیل SHP

SHP-16x92-1-1

عرض 92-117mm

ضخامت 16mm

طول شاخه 3-4m

کیفیت درجه یک

قیمت (مترمربع) 600,000 تومان

پروفیل SHP

SHP-19x117-1

عرض 92-117mm

ضخامت 16mm

طول شاخه 3-4m

کیفیت سوپر

قیمت (مترمربع) 650,000 تومان

پروفیل SHP

SHP-19x117-1

عرض 92-117mm

ضخامت 19mm

طول شاخه 3-4m

کیفیت درجه یک

قیمت (مترمربع) 700,000 تومان

پروفیل SHP

SHP-16x92-1-1

عرض 92-117mm

ضخامت 19mm

طول شاخه 3-4m

کیفیت سوپر

قیمت (مترمربع) 750,000 تومان

پروفیل SHP

SHP-42x140-1-1

عرض 92-117mm

ضخامت 26mm

طول شاخه 3-4m

کیفیت درجه یک

قیمت (مترمربع) 850,000 تومان

پروفیل SHP

SHP-42x140-1-1 (1)

عرض 92-117mm

ضخامت 26mm

طول شاخه 3-4m

کیفیت سوپر

قیمت (مترمربع) 900,000 تومان

پروفیل SHP

SHP-42x92-1

عرض 42mm

ضخامت 19mm

طول شاخه 3-4m

کیفیت سوپر

قیمت (متر مربع) 700,000 تومان

پروفیل SHP

SHP-42x42-1

عرض  42mm

ضخامت 42mm

طول شاخه 3-4m

کیفیت سوپر

قیمت (مترمربع) 1,350,000 تومان

شیار DECK

Lunadeck-26x92-1

عرض 92-117mm

ضخامت 16/19/26mm

طول شاخه 3-4m

کیفیت +A

قیمت (متر شیار) 40,000 تومان

شیار UTV / UTS

UTS-19x117-1

عرض 42mm

ضخامت 16/19/26mm

طول شاخه 3-4m

کیفیت +A

قیمت (متر شیار) 30,000 تومان

پروفیل SHP

SHP-42x68-1

عرض  68mm

ضخامت 42mm

طول شاخه 3-4m

کیفیت سوپر

قیمت (مترمربع) 1,3500,000 تومان

پروفیل SHP

SHP-42x92-1 (2)

عرض  92mm

ضخامت 42mm

طول شاخه 3-4m

کیفیت سوپر

قیمت (متر مربع) 1,350,000 تومان

پروفیل SHP

SHP-42x140-1

عرض 140mm

ضخامت 42mm

طول شاخه 3-4m

کیفیت سوپر

قیمت (متر مربع) 1,350,000 تومان

تایل چمن مصنوعی

چمن مصنوعی

تایل ترموود 30/30

طول 30cm

عرض 30cm

ضخامت چمن 10 میل

چمن مصنوعی چمن تایلی

کیفیت سوپر

قیمت (متر عدد) 55,000 تومان

تایل ترمووود

تایل ترمووود

تایل ترموود 30/30

طول 30cm

عرض 30cm

ضخامت 16 میل

تعداد الوار 3 ردیف

کیفیت سوپر

قیمت (متر عدد) 65,000 تومان

تایل ترمووود

تایل چوب ترمو

تایل ترموود 30/30

طول 30cm

عرض 30cm

ضخامت 16 میل

تعداد الوار 6

کیفیت سوپر

قیمت (متر مربع) 65,000 تومان

تایل چمن مصنوعی

چمن مصنوعی

تایل چمن 30/30

طول 30cm

عرض 30cm

ضخامت چمن 26mm

چمن مصنوعی چمن تایلی

کیفیت سوپر

قیمت (متر عدد) 65,000 تومان

تایل ترمووود

تایل ترمووود

چوب ترمووود 30/30

طول 30cm

عرض 30cm

ضخامت 19 میل

تعداد الوار 3 ردیف

کیفیت سوپر

قیمت (متر عدد) 70,000 تومان

تایل ترمووود

تایل چوب ترمو

چوب ترمووود 30/30

طول 30cm

عرض 30cm

ضخامت 19 میل

تعداد الوار 6 ردیف

کیفیت سوپر

قیمت (متر عدد) 70,000 تومان

پانل ترمو وال

پنل ترمو وال

چوب ترمو وال چوبی

ارتفاع 3m

عرض 50cm

تعداد شاخه ترمو 9 شاخه

ابعاد ترمو 16/42/300

کیفیت سوپر

قیمت (هر پانل) 950,000 تومان

 

 

2 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *